Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU „POD WSPÓLNYM NIEBEM” W BIAŁYMSTOKU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „POD WSPÓLNYM NIEBEM” W BIAŁYMSTOKU

W Hufcu Pracy w Białymstoku został rozstrzygnięty konkurs historyczny „Pod wspólnym niebem”. Ideą przedsięwzięcia było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań wielokulturowością własnego regionu i kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów.

Konkurs cieszył się dość dużym zainteresowaniem młodzieży. Zgodnie z regulaminem, prace dotyczyły tematyki różnorodności i bogactwa etnicznego, narodowościowego oraz religijnego Polski w okresie 20 – lecia międzywojennego. Prace zostały wykonane w trzech kategoriach: portfolio, prezentacja multimedialna oraz projekt ścieżki rowerowej.

Zwycięzcami rywalizacji zostały: Karolina Klepacka, Maria Magdalena Stary, Klaudia Raszkiewicz, Dawid Kiryłowicz i Jadwiga Jaromińska. Wszystkie nagrodzone prace zostały przesłane na wojewódzki etap konkursu. Kadra białostockiego hufca gratuluje zwycięzcom.

Autor: Dorota Engman, wychowawca HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska wychowawca HP, Dorota Engman wychowawca HP