Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

GRAJEWO: WYBÓR SZKOŁY – WAŻNĄ DECYZJĄ

GRAJEWO: WYBÓR SZKOŁY – WAŻNĄ DECYZJĄ

W dniach 8-10 i 15-17 października br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie przeprowadził zajęcia dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej nr 2 i klas III Gimnazjum nr 2 w Grajewie.

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe to ważne czynniki przy podejmowaniu jednej z pierwszych samodzielnych decyzji w życiu młodego człowieka. Jedną z nich jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu. Uczniowie stojący u progu kariery edukacyjno-zawodowej mają zatem ogromne wyzwanie.

Podczas zajęć uczestnicy mogli opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i wziąć udział w dyskusji to tym, dlaczego są one tak ważnym czynnikiem przy wyborze przyszłego zawodu. Dzięki wykonanym testom uczniowie mogli odkryć do wykonywania jakich zawodów mają predyspozycje i otrzymać sugestię pomocną w planowaniu własnej przyszłości. Doradca zawodowy przedstawił także błędy, jakie są najczęściej popełniane przy wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zatrudnienia oraz dał wskazówkę, jak ich uniknąć, by praca była źródłem spełnienia i satysfakcji.

Autor, fot.: Monika Kuryś, doradca zawodowy MCK w Grajewie