Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ŁOMŻA: ASERTYWNI NA CO DZIEŃ

ŁOMŻA: ASERTYWNI NA CO DZIEŃ

16 października 2018 roku w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Papieros przyjaciel, czy podstępny zabójca” realizowanego w Hufcu Pracy w Łomży, dla uczniów klasy III B Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ została przeprowadzona prelekcja i dyskusja z udziałem pielęgniarki szkolnej. Zjawisko palenia papierosów wśród młodzieży jest poważnym problemem społecznym. Z roku na rok zauważalny jest obniżający się wiek młodych ludzi, którzy sięgają po tego typu używki, a brak właściwej wiedzy na temat konsekwencji takiego postępowania przyczynia się do ich stale rosnącej liczby. W związku z tym w ramach programu odbyły się trzecie zajęcia z tego zakresu. Prowadząca zajęcia uświadomiła uczestnikom, jakie zagrożenia niesie ze sobą stosowanie nikotyny. Umocniła w nich postawy asertywne i dumę z faktu niepalenia.

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy młodzieży i przygotowanie jej do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Wychowawca Hufca Pracy w Łomży wierzy, że młodzież z którą pracuje jest mądra, otwarta, nowoczesna i zdobytą wiedzę oraz umiejętności zastosuje w życiu codziennym.

Autor: Aniela Milewska – wychowawca HP w Łomży