Przejdź do treści
ZAJĘCIA NA TEMAT KOMUNIKACJI INTERPESONALNEJ

HAJNÓWKA: ZAJĘCIA NA TEMAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce, w dniu 9 października, przeprowadził zajęcia na temat komunikacji interpersonalnej z elementami rynku pracy. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, adresatami spotkania była młodzież z miejscowego technikum.

Zajęcia miały na celu poznanie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej, zapoznanie się z barierami występującymi w jej procesie, rozwijanie twórczego myślenia, a także zdobycie wiedzy na temat podstawowych elementów rynku pracy i aktualnej sytuacji na nim. Prowadzący uświadomił uczestnikom, że komunikacja interpersonalna to podstawowe narzędzie budowania i podtrzymywania relacji społecznych. Właśnie dzięki komunikacji wymieniamy się myślami, pomysłami, obserwacjami.

W trakcie spotkania młodzież chętnie wykonywała ćwiczenia zaproponowane przez doradcę, z entuzjazmem rozwiązywała testy oraz poznawała techniki poprawiające wzajemną komunikację. Uczniowie, ze zdumieniem, odkrywali jakie błędy popełniają w kontaktach międzyludzkich. Młodzież uznała tematykę za bardzo interesującą, a nową wiedzę za przydatną w przyszłości.

Autor: Elwira Poskrobko - doradca zawodowy
Foto: Marzena Tichoniuk - pośrednik pracy