Przejdź do treści
WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIELSK PODLASKI: WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim, w dniu 8 października, rozpoczął się kolejny cykl pięciodniowych warsztatów zawodowych mających na celu promocję postaw przedsiębiorczych i kształcenia zawodowego wśród młodych ludzi. Tym razem adresatem zająć jest młodzież poszukująca pracy, dla której prowadzenie własnej działalności gospodarczej może stać się w przyszłości satysfakcjonującym sposobem na realizację swoich zawodowych planów.

Pierwszego dnia osoby uczestniczące w warsztatach zapoznały się ze specyfiką krajowego i lokalnego rynku pracy, poznawały metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz wyszukiwania aktualnych ofert pracy, a także opanowały podstawowe pojęcia związane z tworzeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Za pomocą odpowiednich ankiet i testów mogły również przebadać swoje zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe strony oraz cechy osobowościowe, którymi powinny charakteryzować się przyszli przedsiębiorcy.

W trakcie czterech kolejnych dni uczestnictwa w warsztatach młodzież będzie miała okazję do zapoznania się z wadami i zaletami związanymi z prowadzeniem własnej firmy, etapami rejestrowania działalności gospodarczej, niezbędną do tego dokumentacją, prawnymi i finansowymi aspektami zakładania działalności gospodarczej, umiejętnościami, którymi powinny wykazywać się osoby przedsiębiorcze, możliwościami pozyskiwania dotacji na podjęcie działalności i źródłami ich przyznawania oraz rolą marketingu, czyli promocji i reklamy na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Będą również mogli pochwalić się swoimi pomysłami na działalność, wspólnie z doradcą zawodowym spróbują opracować własne wnioski o przyznanie dotacji na planowane przedsięwzięcia oraz przykładowe biznesplany.

Każdego dnia po zakończeniu warsztatów grupowych wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Ich tematyka dotyczyć będzie zarówno przedsiębiorczości, jak i innych interesujących młodzież zagadnień z zakresu szeroko pojętego poradnictwa zawodowego.

Autor, Foto: Andrzej Krasowski – doradca zawodowy