Przejdź do treści
ZAJĘCIA SPORTOWE W KOLNIE

ZAJĘCIA SPORTOWE W KOLNIE

Od września w Hufcu Pracy w Kolnie prężnie działa koło sportowe. Z tygodnia na tydzień wzrasta zainteresowanie zajęciami sportowymi pośród nowoprzybyłych uczestników hufca. Poprzez podjęcie współpracy z Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, na Hali Sportowej w Kolnie raz w tygodniu odbywają się nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczestników hufca i młodzieży ze środowiska lokalnego.

W skład takich spotkań wchodzą treningi piłki halowej, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz wyjścia na basen. Dziewczyny z Zespołu Szkół Technicznych cyklicznie biorą udział w treningach piłki siatkowej organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, zaś chłopcy z kolneńskiego hufca przygotowują się do marcowego turnieju halowej piłki nożnej młodzieży OHP.

Celem organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych jest: integracja uczestników hufca z młodzieżą z środowiska lokalnego, kształtowanie w młodzieży ducha zdrowej rywalizacji, budowanie motywacji do działania, modelowanie umiejętności pracy zespołowej, wyrównywanie szans i perspektyw rozwojowych. Bardzo ważne jest wpływanie na zmianę postaw i zachowań wobec siebie i innych, zdobywanie nowych umiejętności, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia, uczenie sposobów odreagowania emocji poprzez sport.

Autor, fot.: Paweł Gajewski, wychowawca HP