Przejdź do treści
Herb Miasta Zambrów

REKRUTACJA HUFCA PRACY W ZAMBROWIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 7.45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Zambrów.

HUFIEC PRACY w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel. 86 2714328
e-mail: hp.zambrow@ohp.pl

PROWADZIMY NABÓR DO:

1. Szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) – przygotowanie do zawodu m.in:

 • sprzedawca,
 • fryzjer
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • murarz-tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających

2. Branżowej Szkoły I-go stopnia (w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 37C oraz w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8) – nauka zawodu m.in.:

 • elektryk,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • tapicer,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,
 • rolnik,
 • ogrodnik,
 • kominiarz.

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)