Przejdź do treści
Herb Miasta Łomża

REKRUTACJA HUFCA PRACY W ŁOMŻY

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 7:45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Łomża.

HUFIEC PRACY 10-3 W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax. 86 2163979,
e-mail: hp.lomza@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I - nauka zawodu m.in.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • lakiernik,
 • cukiernik,
 • murarz – tynkarz,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • rolnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • wędliniarz,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)