Przejdź do treści
Herb Miasta Kolno

REKRUTACJA HUFCA PRACY W KOLNIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek-piątek w godz. 7.45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Kolno.

HUFIEC PRACY 10-7 W KOLNIE
ul. 11 Listopada, 18-500 Kolno
tel. 86 2723209
e-mail: hp.kolno@ohp.pl

PROWADZIMY NABÓR DO:

1. Szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w zawodzie (kl. VII i VIII), m.in.:

 • rolnik,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2. Branżowej Szkoły I-go stopnia (kl. I i II) – nauka zawodu m.in.:

 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • rolnik,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • krawiec,
 • wędliniarz,
 • mechanik - monter maszyn i urzadzeń,
 • stolarz,
 • monter - elektronik,
 • lakiernik.

Zapewniamy ponadto:

 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.


Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)