Przejdź do treści
Herb Miasta Grajewo

REKRUTACJA HUFCA PRACY W GRAJEWIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 7.45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Grajewo.

HUFIEC PRACY 10-5 W GRAJEWIE
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 2610309
e-mail: hp.grajewo@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Branżowej Szkoły I-go stopnia - nauka zawodu
(Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo oraz ul. Szkolna 2, 19-100 Mońki):

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • murarz-tynkarz,
 • elektromechanik,
 • kucharz,
 • elektryk,
 • rolnik,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • ślusarz.

Zapewniamy ponadto:

 • możliwość ukończenie kursów doskonalących umiejętności zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej oraz doradców zawodowych

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)