Przejdź do treści
Herb Miasta Augustów

REKRUTACJA HUFCA PRACY W AUGUSTOWIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Augustów.

HUFIEC PRACY 10-6 w Augustowie
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
tel. 87 6446316
e-mail: hp.augustow@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Branżowej Szkoły I-go stopnia - nauka zawodu m.in.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • fotograf,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektryk,
 • murarz-tynkarz,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz.

Zapewniamy ponadto:

 • możliwość ukończenie kursów doskonalących umiejętności zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz w zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)