Przejdź do treści
Herb Miasta Białystok

REKRUTACJA HUFCA PRACY W BIAŁYMSTOKU

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Białystok.

HUFIEC PRACY 10-2 W BIAŁYMSTOKU
ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok
tel. 85 6533505
e-mail: hp.bialystok@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Szkoły branżowej I-go stopnia – nauka zawodu m.in.:

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • fotograf.

2. Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3 lata):

 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • kucharz,
 • wędliniarz,
 • fryzjer,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • stolarz.

Zapewniamy ponadto:

 • możliwość ukończenie kursów doskonalących umiejętności zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE,
 • możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych oraz w wymianach międzynarodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej oraz doradców zawodowych.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)