Przejdź do treści
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

REKRUTACJA OSiW W WASILKOWIE

Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
w internacie w Wasilkowie na czas nauki w OHP

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00.

Dokumenty należy składać w siedzibie OSiW w Wasilkowie.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
tel. 85 7194850, 85 7185420
e-mail: osiw.wasilkow@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Szkoły podstawowej (kl. VII, VIII) w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie:

 • murarz - tynkarz,
 • krawiec,
 • fryzjer.

2. Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) – nauka zawodu, m.in.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • fotograf,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • sprzedawca.

3. Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3-lata) m.in.:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

OSiW w Wasilkowie prowadzi również rekrutację do Szkoły branżowej I stopnia w :

 • Dąbrowie Białostockiej (16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Tysiąclecia PP 24)
 • Hajnówce (17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25)
 • Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. Szkolna 12)
 • Sokółce (16-100 Sokółka, Os. Zielone 1a)

Zapewniamy ponadto:

 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, a także całodobową opiekę pedagogiczną,
 • zajęcia w nowoczesnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych,
 • zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do internatu,
 • możliwość ukończenia kursów uzupełniających kwalifikacje zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • aktywne formy wypoczynku: siłownia, tenis stołowy, wycieczki, obozy wypoczynkowe i inne,
 • udział w zagranicznych stażach zawodowych oraz wymianach międzynarodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej
 • Zgoda opiekunów na zamieszkanie uczestnika w internacie OSiW Wasilków (plik do pobrania)
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)