Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

REKRUTACJA OSiW W WASILKOWIE

Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
w internacie w Wasilkowie na czas nauki w OHP

Dokumenty należy składać w siedzibie OSiW w Wasilkowie lub przesłać w formie skanu, zdjęcia, pliku elektronicznego na adres mailowy OSiW.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
tel. 85 7194850, 85 7185420
e-mail: osiw.wasilkow@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Szkoły podstawowej (kl. VII, VIII) w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie:

 • murarz - tynkarz,
 • krawiec,
 • fryzjer.

2. Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) – nauka zawodu, m.in.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik samochodowy,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • sprzedawca

Zapewniamy ponadto:

 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, całodobową opiekę pedagogiczną, a także fachowe wsparcie psychologa,
 • zajęcia w nowoczesnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych,
 • zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
 • możliwość ukończenia kursów uzupełniających kwalifikacje zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • aktywne formy wypoczynku: siłownia, tenis stołowy, wycieczki, obozy wypoczynkowe i inne,
 • udział w zagranicznych stażach zawodowych oraz wymianach międzynarodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki.

ULOTKA REKRUTACYJNA   ⇐ POBIERZ ULOTKĘ


Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Dokument określający poziom nieobecności na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym, np. zaświadczenie ze szkoły lub wydruk z dziennika elektronicznego
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na udział w imprezach organizowanych przez OHP oraz na zamieszkanie uczestnika w internacie (plik do pobrania)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania)
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku uczestnika uzupełniającego wykształcenie ogólne w szkole podstawowej)
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  – uczestnik niepełnoletni (plik do pobrania)
  – uczestnik pełnoletni (plik do pobrania)
 • Oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)