Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW OHP NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2019/2020 do 8 jednostek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego:


BROSZURA INFORMACYJNA - REKRUTACJA 2019/2020


JEŻELI ZGŁOSISZ SIĘ DO OHP :

a) uzupełnisz wykształcenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ i SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA,

b) zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu (5 dni pracy w tygodniu),

c) zdobędziesz kwalifikacje m.in. w zawodach:

 • krawiec,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • rolnik,
 • drukarz,
 • introligator.

d) zdobędziesz przygotowanie zawodowe w zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy lub warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych w OSiW w Wasilkowie,

e) przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,

f) będziesz miał szansę zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w bezpłatnych kursach zawodowych,

g) umożliwimy Ci rozwój zainteresowań i aktywny wypoczynek: imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne, siłownia, basen oraz wycieczki w kraju i za granicą,

h) w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub odległych miejscowości z utrudnionymi możliwościami dojazdu do szkoły skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie OSiW w Wasilkowie.


WARUNKI PRZYJĘCIA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ - KL. VII i VIII (Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY):

 • ukończony 15, nieukończony 18 rok życia, (dopuszczalne jest przyjęcie osób, które w do końca 2019 r. ukończą 15 rok życia)
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o celowości kształcenia w szkole podstawowej,
 • opinia wychowawcy, pedagoga szkoły macierzystej,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • 1 zdjęcie.

DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I-go stopnia:

 • ukończone gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa i nieukończony 18 rok życia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • 1 zdjęcie.

DO FORMY POZASZKOLNEJ:

 • ukończone gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa i nieukończony 18 rok życia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • 1 zdjęcie.

Uwaga! Naukę w formie pozaszkolnej możesz podjąć również w trakcie trwania roku szkolnego.

DO INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WASILKOWIE dodatkowo:

 • podanie o przyjęcie do jednostki z zakwaterowaniem,
 • zgoda rodziców na zakwaterowanie w internacie,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie.