Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ W WASILKOWIE

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ W WASILKOWIE

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie gościł w dniach od 4 października do 6 października 2019 roku uczestników Regionalnego Spotkania Młodzieży Aktywnej z Podlaskiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej WK OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Pierwszy dzień rozpoczął się od zajęć integracyjnych, które pozytywnie wpłynęły na nastój panujący w grupie. Elementem jednoczącym uczestników było również wspólne spisanie kontraktu, obowiązującego przez kolejne dni pobytu. Po dawce gier i zabaw młodzież wzięła udział w warsztatach z komunikacji, które poprowadziły Panie Martyna Szymańska i Karolina Zacny. Wieczór minął pod hasłem grilla integracyjnego w podlaskich klimatach.

Kolejny dzień spotkania rozpoczął się grą miejską pn. „Odkrywamy nieznany Białystok”, polegającą na odszukaniu zaznaczonych na mapie miejsc oraz uzupełnieniu znajdujących się na niej zadań. Następnym odwiedzonym miejscem była „Papugarnia”, gdzie młodzież mogła bezpośrednio poznać różne gatunki papug, a także sposób obchodzenia się z nimi, ich charakterystyczne cechy oraz usposobienie. Ostatnią atrakcją, w której brali udział przedstawiciele Klubów Aktywnych była lekcja WF zorganizowana w Strefie Wysokich Lotów. Pod opieką trenera młodzież wykonywała różne ćwiczenia na trampolinach, a wszystko w duchu dobrej zabawy.

Po powrocie do Wasilkowa przystąpiono do realizacji głównego punktu spotkania – prezentacji ciekawych inicjatyw samorządowych zrealizowanych przez każdą jednostkę. Przedstawiciele Klubów oraz wychowawcy wymienili się cennymi doświadczeniami, porozmawiali o problemach, które występują podczas realizacji działań pomocowych na rzecz ludzi potrzebujących, a także innych uczestników OHP. Po zajęciach młodzież chętnie przystąpiła do akcji charytatywnej pn. „Wylosuj Anioła”, która polegała na wykonaniu papierowego aniołka – pocztówki z życzeniami dla dziecka leczonego na oddziale onkologii, aby potrzymać na duchu chorego i jego rodziców. Wykonano 14 aniołków, które zostaną wysłane do fundacji „Gdy liczy się czas” w Lublinie.

Trzeciego dnia Regionalnego Spotkania Młodzieży Aktywnej nastąpiło podsumowanie całego przedsięwzięcia i jego ewaluacja. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki związane z Białymstokiem i okolicą.

Tekst: Eliza Barszczewska – ref. ds. kształcenia i programów edukacyjnych
Zdjęcia: Magdalena Klimuk – sp. ds. wychowania, kultury i sportu