Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

KTO NA OCHOTNIKA?

ŁOMŻA: KTO NA OCHOTNIKA?

O tym, jak ważny jest wolontariat, wiedzą zarówno organizacje potrzebujące ochotników, jak i sami wolontariusze. Dlatego Ochotnicze Hufce Pracy od lat realizują program „Wolontariat w OHP”, umożliwiając młodym ludziom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Zagadnienia wolontariatu podejmowane są także w ramach programu Korpusu Solidarności – „Partnerstwo dla wolontariatu”. Ma on za zadanie wspierać uczestników wolontariatu, doradzać w zakresie jego organizacji i realizacji. To kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne, skierowane zarówno do organizatorów jak i uczestników wolontariatu.

W celu jak najefektywniejszej realizacji wolontariatu w OHP, w dniu 11 września, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży odbyło się spotkanie z Koordynatorem Regionalnym Łomżyńskiego Centrum Wolontariatu, p. Iwona Gilewską. Przybliżyła ona aktualne zasady realizacji wolontariatu, przedstawiła dziedziny, do których najchętniej zgłaszają się ochotnicy i korzyści dla organizatorów płynące zarówno z samej pracy wolontariuszy jak też z działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Te cenne wskazówki pozwolą na efektywniejszą organizację pracy wolontariuszy w łomżyńskim Centrum.

Autor: Joanna Filipkowska – Dyrektor CEiPM OHP w Łomży
Foto: Anna Łomotowska – pośrednik pracy