Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ARESZCIE ŚLEDCZYM

SUWAŁKI: AKTYWIZACJA ZAWODOWA W ARESZCIE ŚLEDCZYM

Od 28 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. pracownicy z suwalskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzili cykl zajęć w ramach aktywizacji zawodowej w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Głównym celem spotkań było przygotowanie osadzonych do wejścia na rynek pracy i dobrego funkcjonowania w sferze zawodowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W pierwszej części zajęć uczestnicy zostali zapoznani z pojęciami rynku pracy, metodami poszukiwania pracy, prawidłowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, w tym tworzeniem CV. Osadzeni poznali zasady skutecznej komunikacji i autoprezentacji, szczególnie podczas rozmów z pracodawcą. W drugiej części zostały omówione zagadnienia dotyczące asertywności, motywacji, przyczyn stresu i skutecznych metod jego pokonywania.

Większość skazanych posiadała wykształcenie gimnazjalne lub zawodowe, niektóre osoby nie pracowały w ogóle lub pracowały dorywczo. Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową, aby w jak największym stopniu zmobilizować uczestników do podejmowania decyzji, efektywnego poszukiwania pracy, wreszcie jej zdobycia i utrzymania. Na zakończenie, uczestnicy podsumowali warsztaty. Podkreślili, że wiedza zdobyta podczas zajęć będzie bardzo przydatna w pokonywaniu trudności w powrocie do normalnego życia.

Autor, Foto: Teresa Gładyszewska – doradca zawodowy