Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA

WASILKÓW: SPOTKANIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA

W dniach 5 i 6 września 2019 roku, doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku przeprowadzili zajęcia grupowe z nowo zrekrutowanymi uczestnikami OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Głównym celem spotkań z uczniami klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły branżowej I stopnia było określenie zainteresowań i dokonanie diagnozy predyspozycji zawodowych w aspekcie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Prowadzące zajęcia wyjaśniły uczestnikom, jak ważną kwestią jest dokonanie właściwego wyboru zawodu biorąc pod uwagę własne zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, stan zdrowia, cechy osobowości oraz wartości związane z pracą. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych na podstawie testu zainteresowań, a następnie zapoznali się z charakterystyką poszczególnych grup zawodowych oraz poznali wymagania psychofizyczne i możliwości kształcenia. W kolejnej części zajęć wspólnie przeanalizowano zawody będące w ofercie edukacyjnej szkoły znajdującej się na terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Obejrzano filmy szkoleniowe prezentujące naukę w zawodach gastronomicznych, budowlanych oraz usługowych, takich jak fryzjer i krawiec.

Doradcy zawodowi zwrócili też uwagę uczestnikom na potrzebę dopasowania swoich planów edukacyjno - zawodowych do sytuacji na rynku pracy i wymagań pracodawców. Dlatego też przedstawili informacje na temat zawodów uznawanych za deficytowe oraz zrównoważone i nadwyżkowe na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy.

Udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi będzie pomocny w weryfikacji podjętych jeż decyzji edukacyjno-zawodowych i upewnieniu się, czy wybrane zawody lub przyuczenia do określonej pracy będą dla uczestników najbardziej odpowiednie.

Tekst, Foto: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku