Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

XIX MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

BIAŁYSTOK: XIX MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

W obchodach XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru odbywających się w Białymstoku w dniu 6 września 2019 r. wziął udział Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski i Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski.

Program obchodów obejmował między innymi: uroczystości przy Pomniku Katyńskim, przejście do kościoła pw. Ducha Świętego na Mszę świętą oraz uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka połączone z okolicznościowymi wystąpieniami, apelem pamięci i składaniem wieńców oraz wiązanek kwiatów przez przybyłych gości. Okolicznościową wiązankę w imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy złożyli Komendanci OHP.


Imprezie towarzyszyły tematyczne wystawy plenerowe. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele organizatorów: z Głównego Związku Sybiraków i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz goście reprezentujący różne instytucje pożytku publicznego i liczni mieszkańcy miasta.

Autor: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy Podlaskiej WK
Foto: Wioletta Bućko – Podlaska WK OHP