Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ZAJĘCIA GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI HUFCA PRACY

KOLNO: ZAJĘCIA GRUPOWE Z UCZESTNIKAMI HUFCA PRACY

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie przeprowadził zajęcia z nowoprzybyłymi uczestnikami Hufca Pracy w Kolnie, uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Tematem zajęć było postrzeganie swoich mocnych stron, prezentowanie ich oraz pozytywne myślenie o własnej osobie.

Cel zajęć to przede wszystkim wzbudzanie refleksji nad samym sobą, kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron pod kątem zainteresowań, pomocnych w planowaniu przyszłości zawodowej. W trakcie zajęć doradca nadmienił, iż bardzo istotne jest kształtowanie samooceny, gdyż jej poziom decyduje o tym jak się zachowujemy w różnych sytuacjach. Pozytywna samoocena daje pewność siebie oraz wiarę w swoje możliwości. Jej konsekwencją jest przychylny stosunek do innych, lepsze kontakty z ludźmi i efektywniejsze działanie.

Prowadzący podczas spotkania zwrócił uwagę młodzieży na czynniki ułatwiające uzyskanie dobrych wyników w działalności zawodowej np. wiedza, umiejętności czy zdolności. Jednocześnie podkreślił, że każdy człowiek posiada także słabsze strony na które nie zawsze ma wpływ np. stan zdrowia czy brak pewnych zdolności. Podczas zajęć uczestnicy wykonali test zainteresowań, a także ćwiczenia, które pomogły wyeksponować ich mocne i słabe strony.

Autor, Foto: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy