Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

DO SZKOŁY POWRÓCIĆ CZAS ...

AUGUSTÓW: DO SZKOŁY CZAS POWRÓCIĆ …

Wakacje minęły jak z bata strzelił i 2 września bieżącego roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Nowy rok szkolny niesie wiele niewiadomych oraz nadziei dla uczniów jak i dla nauczycieli.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, w którym uczą się uczestnicy Hufca Pracy w Augustowie, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ze względu na dużą liczbę uczniów (17 klas pierwszych), przeprowadzono w dwóch turach: 1 grupa - pierwszoklasiści i druga grupa – pozostali uczniowie. Warto podkreślić, że Technikum Nr 1 w Augustowie wchodzące w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego należy do grona najlepszych w województwie podlaskim jak i w Polsce.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, dyrekcja szkoły przedstawiła nowym uczniom wychowawców poszczególnych klas i sale w których nastąpiło spotkanie nauczycieli-wychowawców ze swoimi podopiecznymi. W tych spotkaniach wzięli udział wychowawcy z Hufca Pracy w Augustowie: pan Dariusz J.Tomczyk i pan Jacek Nejfeld. W oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym wziął udział zaproszony przez Dyrekcję szkoły Komendant Hufca Pracy w Augustowie Adam Siedlecki.

W bieżącym roku szkolnym uczniom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego.

Autor: Adam Siedlecki – Komendant HP 10-6
Foto: www.facebook.com/augustowskie.centrum