Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY- IPD

AUGUSTÓW: PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY- IPD

Jednym z największych sprawdzianów wiedzy i postawy przedsiębiorczej młodych ludzi i jednocześnie ich największym obecnie problemem jest wejście na rynek pracy. Praca pozwala nie tylko na zaspokojenie potrzeb finansowych, lecz również jest tym elementem życia człowieka, bez którego nie realizuje się on w pełni.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Augustowie, w dniu 20 sierpnia, doradca zawodowy przeprowadził zajęcia pt. „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy-IPD”. IPD to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Tworzy się go, kiedy ma się pomysł, ale nie zawsze ma się wiedzę jak go zrealizować. Celem jest wybór najlepszej możliwej ścieżki kariery zawodowej. Podczas zajęć młodzi ludzie dowiedzieli się jak tworzyć IPD zgodnie z zasadą SMART, poznali swój osobisty potencjał i potencjał swojego otoczenia, poznali swoje słabe strony, stworzyli obraz idealnego zawodu i kariery, a także dowiedzieli się jak omijać przeszkody w dążeniu do celu.

Autor, Foto: Joanna Giedrojć – doradca zawodowy