Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

WAKACYJNYCH SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM CIĄG DALSZY

ZAMBRÓW: WAKACYJNYCH SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM CIĄG DALSZY…

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Zambrowie, przez całe wakacje, doradca zawodowy udziela porad indywidualnych. Tego lata biorą w nich głównie udział absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy od września rozpoczną naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, jako uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie.

Głównym celem indywidualnych spotkań młodzieży z doradcą zawodowym jest diagnoza ich zainteresowań i preferencji zawodowych dokonywana pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia. By wykonywany w przyszłości zawód przynosił satysfakcję i wpływał na udane życie zawodowe i osobiste, jego wybór powinien być świadomy, dobrze przemyślany i zgodny z predyspozycjami danej osoby. Doradca zawodowy zaznajamia młodych ludzi z czynnikami, które powinny wpływać na ich wybory edukacyjno-zawodowe, wskazuje sposoby poznawania mocnych i słabych stron swojej osobowości, zapoznaje ze szczegółową charakterystyką wybieranego przez nich zawodu.
Uczestnicy porad indywidualnych są także zapoznawani z elementarnymi zasadami obowiązującymi podczas trwania nauki zawodu w danym zakładzie pracy.

Doradca zawodowy podczas każdego spotkania uświadamia młodym ludziom, iż na współczesnym rynku pracy, jedną z najbardziej pożądanych kompetencji miękkich jest elastyczność i wielozadaniowość i do ćwiczenia tych właśnie, ale także i innych kompetencji, zachęca już od pierwszych dni odbywania praktyk zawodowych.

Autor: Elżbieta Gacka-Modzelewska – doradca zawodowy MCK w Zambrowie
Foto: Weronika Kiziewicz – pośrednik pracy MCK w Zambrowie