Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

DOBIEGAJĄ KOŃCA KURSY ZAWODOWE W PROJEKCIE "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS"

BIAŁYSTOK: DOBIEGAJĄ KOŃCA KURSY ZAWODOWE W PROJEKCIE "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS"

LOGO Fundusze Europejskie WER

Ponad czterdziestu bezrobotnych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wieku od 18 do 24 lat, w woj. podlaskim, jest na finiszu realizacji kursów zawodowych. Czekają jeszcze młodzież trzymiesięczne płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców z możliwością podjęcia zatrudnienia.

Uczestnicy realizujący projekt w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz w Młodzieżowych Centrach Kariery w Grajewie i Hajnówce do tej pory brali udział m.in. w zajęciach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i w warsztatach kreowania wizerunku. Dzięki udziałowi w kursach zawodowych młodzież mogła z powodzeniem zdobyć nowe kwalifikacje w kierunkach tj. magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego i wymiany butli gazowej, pomoc kucharza z modułem baristy czy sprzedawca-handlowiec z modułami. Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Prowadzone były (podobnie jak przy wcześniejszym wsparcii) przez doświadczonych specjalistów, posiadających niezbędne kwalifikacje. Uczestnicy, poza teoretycznymi zajęciami, swoje umiejętności oraz wiedzę uzupełniali podczas ćwiczeniami praktycznymi.

Kolejnym krokiem w ramach projektu jest udział młodzieży w trzymiesięcznych stażach zawodowych, które otwierają jeszcze bardziej w praktyczny sposób drzwi do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


Autor: Elżbieta Dziemianiuk – koordynator wojewódzki projektu, Podlaska WK OHP w Białymstoku
Foto: Anna Maziewska – CEiPM Suwałki, E. Garustowicz – MCK Hajnówka