Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POROZUMIENIE Z PKS NOVA

POROZUMIENIE Z PKS NOVA

W dniu 9 sierpnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie o warunkach zatrudnienia młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy pomiędzy Komenda Główną OHP w Warszawie reprezentowaną przez Zastępcę Komendanta Głównego OHP – Piotra Modzelewskiego, a Podlaską Komunikacją Samochodową Nova reprezentowaną przez Prezesa Spółki – Andrzeja Mioduszewskiego. Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali kraju.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: prowadzenie pasażerskiej komunikacji samochodowej, prowadzenie pozarozkładowych (okazjonalnych) krajowych i zagranicznych przewozów pasażerskich, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie regularnych przewozów osób, głównie na terenie województwa podlaskiego z oddziałami w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Zambrowie i Siemiatyczach.

W ramach zawartego porozumienia podjęta współpraca będzie miała na celu zatrudnianie młodych pracowników będących uczestnikami jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w celu odbycia praktycznej nauki zawodu na terenie województwa podlaskiego.

Tekst: Eliza Barszczewska – ref. ds. kształcenia i programów edukacyjnych
Zdjęcia: Magdalena Klimuk – sp. ds. wychowania, kultury i sportu