Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

SPOTKANIA DORADCY ZAWODOWEGO Z NOWOPRZYBYŁYMI UCZESTNIKAMI HUFCA PRACY

KOLNO: SPOTKANIA DORADCY ZAWODOWEGO Z NOWOPRZYBYŁYMI UCZESTNIKAMI HUFCA PRACY

Dorastająca młodzież coraz częściej stoi przed dylematem dobrego zaplanowania swojej kariery zawodowej, czyli wyboru odpowiedniego zawodu, takiego który w dzisiejszych czasach spełniałby oczekiwania pracodawców, jak również marzenia osoby dokonującej tego wyboru.

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie prowadzi porady indywidualne z młodymi osobami, przyszłymi uczestnikami Hufca Pracy w Kolnie. Celem spotkań jest pomoc w wyborze kształcenia zawodowego, określenie predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron. W trakcie zajęć przybywającej młodzieży udzielane jest wsparcie w postaci rozmowy doradczej, testów predyspozycji i zainteresowań. Podczas spotkań pośrednik pracy przybliża nowoprzybyłym obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, oraz omawia zasady funkcjonowania w zakładzie pracy podczas odbywania praktyk zawodowych. Młodzież wypełnia również ankiety poszukującego pracy.

Autor: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy MCK
Foto: Martyna Chylińska – pośrednik pracy MCK