Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

WAKACJE TO DOBRY MOMENT NA SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

GRAJEWO: WAKACJE TO DOBRY MOMENT NA SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie, jak co roku, uczestniczy w organizacji letniego wypoczynku dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego. Doradca zawodowy MCK w okresie lipiec – wrzesień pełni dyżury, podczas których zainteresowani mogą uzyskać wsparcie w planowaniu własnej kariery edukacyjno-zawodowej oraz w poszukiwaniu zatrudnienia.

W okresie wakacji, wielu młodych ludzi oczekuje od doradcy zawodowego pomocy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a szczególnie profesjonalnego CV. Mimo przerwy w nauce, do MCK trafia również młodzież ucząca się, która potrzebuje wskazówek w wyborze odpowiedniego zawodu i drogi dalszego kształcenia, a także konstruktywnej rozmowy na temat przyszłych planów. Młode osoby, które same nie potrafią określić, co chciałyby robić za parę lat, czy nawet za kilka miesięcy, dzięki wsparciu doradcy mogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Często podczas rozmów doradczych młodzież pyta, jak znaleźć odpowiednią szkołę, czyli taką, po której już jako absolwenci, nie będą długotrwale bezrobotni, ale znajdą zatrudnienie, zgodne z wykształceniem, umiejętnościami i zainteresowaniami.

Oprócz spotkań indywidualnych zainteresowani mogą skorzystać z warsztatów i informacji grupowych, wybierając z oferty dogodną dla siebie tematykę. Ze względu na czas wakacyjny, forma zajęć grupowych zdominowana jest przez gry, quizy oraz rebusy, co sprzyja zarówno nauce, jak i zabawie.

Autor: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK w Grajewie
Foto: Grzegorz Biadun – wychowawca HP w Grajewie