Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

INICJATYWA "BAJKI LATEM" DLA PRZEDSZKOLAKÓW

KOLNO: INICJATYWA "BAJKI LATEM" DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W Hufcu Pracy w Kolnie, w dniach 22 – 31 lipca, realizowana była inicjatywa „Bajki latem”. Polegała ona na analizie literatury dziecięcej i doborze odpowiednich bajek, które mogłyby zainteresować dzieci w różnym wieku i przedstawieniu wybranych utworów małym słuchaczom z Przedszkola Miejskiego nr 4. Uczestnicy HP Kolno odwiedzali różne grupy wiekowe i dobierali utwory literackie do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dlatego maluchy wysłuchały wierszy Jana Brzechwy, Anny Edyk czy Janusza Jabłońskiego, a starsze dzieci bajek tematycznych dotyczących afrykańskich zwierząt.

Dzieciom bardzo podobały się spotkania z wychowawcami i młodzieżą z HP Kolno. Aktywnie uczestniczyły w inicjatywie, zachęcane do odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Młodzież, która miała możliwość pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych, mogła zaobserwować potrzeby dzieci i nauczyć się sposobów na skupienie uwagi maluchów. Młodzież zgodnie uznała, że praca z małymi dziećmi to bardzo trudne zadanie. Zarówno przedszkolaki jak i młodzież Hufca Pracy były zadowolone ze spotkań z bajkami.

Autor: Dorota Nicewicz – p.o. Komendanta HP Kolno
Foto: Tomasz Nagórski – wychowawca HP, Karolina Ciszewska – uczestniczka HP, Dorota Nicewicz – p.o. Komendanta HP