Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS"

HAJNÓWKA: ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS"

LOGO Fundusze Europejskie WER

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegły końca dwa kursy zawodowe: „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” i „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”. Przedsięwzięcia zrealizowano dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursach wzięło udział łącznie 8 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, nieuczących się, w wieku 18-24 lata. Podczas 150 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych młodzież zdobyła wiedzę niezbędną do wykonywania danego zawodu. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Umiejętności, które młodzi ludzie nabyli podczas zajęć, będą mogli wykorzystać podczas odbywania płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego bezpośrednio u lokalnych pracodawców.

Autor: Emilia Garustowicz – koordynator lokalny projektu
Foto: uczestnik zajęć