Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ZMIANA SIEDZIBY PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku nastąpiła zmiana siedziby Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

Nowy adres: ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok

Nie uległy zmianie dotychczasowe numery telefonów!

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1 sierpnia, pod powyższym adresem znajdują się również:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, (działające dotychczas przy ul. Dąbrowskiego 22)

oraz Hufiec Pracy w Białymstoku (działający dotychczas przy ul. NMP Królowej Rodzin 6)

Dotychczasowe numery telefonów obu powyższych jednostek nie uległy zmianie!

Do nowej siedziby możliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr 3, 28, 29 lub 108.

Przystanek linii 3 przy ul. Wł. Raginisa - odległość 700 m, przystanek linii 28 i 29 (pętla przy ul. Żyznej) - odległość 450 m lub przystanek linii 108 przy ul. Kazimierza Wielkiego - odległość 200 m.

MAPKA - NOWA SIEDZIBA PODLASKIEJ WK OHP