Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POLSKO-UKRAIŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA I POLSKO-LITEWSKI GŁOS MŁODYCH

POLSKO-UKRAIŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA I POLSKO-LITEWSKI GŁOS MŁODYCH

POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY BANER

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie zakończyły się międzynarodowe wymiany młodzieży realizowane w ramach projektu „Bądź głosem, a nie echem – aktywna młodzież” z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz projektu „W poszukiwaniu kwiatu paproci” współfinansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Celem projektów było poznanie kultury, tradycji i historii międzynarodowych partnerów, ale przede wszystkim omówienie zagrożeń dotyczących uzależnień panujących w Polsce i na Litwie, zarówno powszechnie znanych jak i tych nowych oraz stworzenie inscenizacji Polsko-Ukraińskiej Nocy Świętojańskiej. Podczas wymian wykonywano wspólnie zadania dotyczące tradycji narodów, takich jak wieczory kultur zarówno polskiej, litewskiej jak i ukraińskiej. Realizowano zajęcia nawiązujące do dawnych rodzimych tradycji związanych z pleceniem wianków i obrzędów słowiańskich oraz pogłębiano ogólną wiedzę odnośnie święta Nocy Kupały, co pomogło uczestnikom wymian poznać swoje narody. Dzięki tym interakcjom młodzi ludzie usprawnili też swoje umiejętności komunikacyjne wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych kultur oraz starając się znaleźć wspólne korzenie, które pomogły im inaczej spojrzeć na samych siebie.

Działania projektowe miały także na celu stworzenie dialogu międzykulturowego, naukę tolerancji i otwartości oraz podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w tym znajomość języków obcych, jak i umocnienie młodzieży w dążeniu do przełamania bariery językowej, z którą mieli trudności. Obie wymiany rozpoczęły się od zabaw integracyjnych. Zadanie to miało na celu pierwsze poznanie się. Był to czas zdobywania zaufania i budowania pozytywnego klimatu w grupie. Omówione zostały kwestie wolontariatu, gdyż uczestnicy wymiany, tj. podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie oraz Hufca Pracy w Zambrowie, biorą czynny udział w pomaganiu innym oraz współpracują z fundacjami. Nie zabrakło też tematu związanego z recyklingiem, o czym młodzież bardzo chętnie rozmawiała oraz pokazała, jak w ciekawy sposób można ponownie wykorzystać materiały odpadowe. W trakcie projektów codziennie odbywały się spotkania liderów w celu zdobycia jak najlepszych rezultatów z realizacji wymian. W ostatnich dniach uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi, wzięli udział w imprezie poświęconej właśnie rezultatom projektu i integracji ze społecznością lokalną.

Dzięki tym interakcjom młodzież usprawniła swoje umiejętności komunikacyjne wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych kultur oraz znalazła wspólne korzenie, które pomogły im inaczej spojrzeć na samych siebie.

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY

Autor tekstu i zdjęcia: Dominika Januć – koordynator projektu