Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE "ABSOLWENT 2019"

ŁOMŻA: ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE "ABSOLWENT 2019"

W Urzędzie Pracy w Łomży, w dniu 14 maja, zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego "Absolwent 2019", realizowanego w Hufcu Pracy w Łomży dla uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ. Zajęcia prowadził pan Michał Raciborski - doradca zawodowy z Urzędu Pracy w Białymstoku.

Warsztaty dotyczyły wymagań rynku pracy względem przyszłych absolwentów szkoły zawodowej, aktywnego poszukiwania ofert pracy, podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania dodatkowych uprawnień wymaganych przez pracodawców. Film, zaprezentowany przez prowadzącego, pozwolił młodzieży zdobyć wiedzę, gdzie i w jaki sposób szukać pracy. W dalszym etapie zajęć zostały poruszone tematy o udzielanych jednorazowych środkach finansowych na podjęcie działalności gospodarczej i ofercie edukacyjnej dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Na zakończenie odbyły się ćwiczenia praktyczne rejestracji dla absolwentów poszukujących pracy.

Spotkanie dostarczyło młodzieży wielu cennych informacji, które z pewnością w przyszłości zaowocują pomyślnym wynikiem przy poszukiwaniu pracy.

Autor: Aniela Milewska – wychowawca HP w Łomży
Foto: Anna Dziemiańczuk – wychowawca HP w Łomży