Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

"WSZYSCY MAMY MARZENIA" – IV POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMBRÓW: "WSZYSCY MAMY MARZENIA" – IV POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W DŁUGOBORZU

"Wszyscy mamy marzenia" – Pod takim hasłem, w dniu 14 maja, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu im. Świętego Jana Pawła II odbył się IV Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie. Patronat nad imprezą objął Starosta Zambrowski Stanisław Władysław Ożlański.

Na zaproszenie organizatorów w uroczystościach z ramienia OHP udział wzięli: Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku – Adam Krzysztof Romatowski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP w Białymstoku- Emilia Karwowska, Komendant Hufca Pracy w Zambrowie Grażyna Dembek, młodszy wychowawca HP w Zambrowie Iwona Gniazdowska oraz 6 uczestników HP w Zambrowie-uczniów ZSZ Nr 3 w Zambrowie.

Celem obchodów była integracja z osobami niepełnosprawnymi, przybliżenie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej – Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Szumowa oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie. To wydarzenie organizowane było po raz czwarty po to, by zwrócić uwagę na problemy, jakim niepełnosprawni i ich rodziny muszą stawiać czoło każdego dnia.
Impreza rozpoczęła się apelem, na który przybyło wielu zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, a także dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych instytucji pomocowych.

Dyrektor SOSW w Długoborzu Katarzyna Jakimiuk-Baran w swoim wystąpieniu przybliżyła znaczenie słowa tolerancja … „Każdy z nas ma prawo do prywatnego zdania i nie musi pochwalać czyjejś postawy, jeśli nie odpowiada na nasze przekonania, ale to nie oznacza, że mamy prawo do osądzania innych. Nie kolor skóry, nie religia, nie poglądy polityczne czy orientacja seksualna decyduje o tym, że ktoś jest złym czy dobrym człowiekiem (…) Oczekujemy od innych takiej tolerancji, aby móc realizować swoje marzenia, plany, osiągać cele nawet wtedy, gdy nie rozumieją tego inni.”

Podczas uroczystego apelu zaprezentowano występy artystyczne osób niepełnosprawnych – podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szumowa, ŚDS z Zambrowa oraz SOSW w Długoborzu. Podsumowano również konkurs plastyczny organizowany dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Zambrowa oraz powiatu zambrowskiego pt. „Wszyscy mamy marzenia”. W części oficjalnej swoje wystąpienie miał również ksiądz Jan pochodzący z Kamerunu, który w prezentacji multimedialnej przybliżył nam swój kraj, religię, kulturę, rodzinę oraz opowiadał o swoich doświadczeniach, tolerancji, które doznał podczas 5-letniego pobytu w Polsce kształcąc się w łomżyńskim seminarium. Główną atrakcją dnia był blok rekreacyjno-sportowy, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Rolą uczestników Hufca Pracy z Zambrowa oraz innych wolontariuszy z zambrowskich szkół i Bursy Nr 1 podczas imprez sportowych była pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu różnych konkurencji sportowych min. takich jak: dart, tor przeszkód, statek piracki, kelner, skoki kangurów, rzuty do celu, fotel obrotowy, zabawy z butelka, podbijanie piłeczki, przyjaciel pies, mądrala. Dodatkowymi atrakcjami jakie przygotowano dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej były: warsztaty „kwiaty z krepiny, malowanie szkła, stoisko Straży Pożarnej, Zakładu Karnego, Policji, stoisko medyczne, paintball, wata cukrowa oraz fotobudka. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka oraz zabawy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.
Ponadto uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje placówka oraz obejrzeć wystawę ciekawych wytworów plastycznych osób niepełnosprawnych. Podczas wspólnych gier i zabaw była możliwość poznania indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń oraz zaprzyjaźnienie się.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych udowodnił, że przez cały rok, bez względu na to jak wyglądamy, wszyscy jesteśmy tacy sami i że należy zauważać osoby niepełnosprawne i im pomagać. Uczestnicy hufca pełni wrażeń zadeklarowali kontynuację współpracy z ośrodkiem i wspieranie osób niepełnosprawnych. Od Dyrekcji SOSW kadra oraz uczestnicy hufca otrzymali serdeczne podziękowania za wsparcie osób niepełnosprawnych podczas dyscyplin sportowych.

cytat z: https://zambrow.org/artykul/wszyscy-mamy-marzenia/650807

Autor: Grażyna Dembek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie
Foto: Iwona Gniazdowska – mł. wychowawca HP w Zambrowie, Grażyna Dembek – Komendant HP w Zambrowie