Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

HUFCOWE ELIMINACJE DO IV WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU SPORTÓW OBRONNYCH

SUWAŁKI: HUFCOWE ELIMINACJE DO IV WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU SPORTÓW OBRONNYCH MŁODZIEŻY OHP "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE – 2019"

Na Strzelnicy Sportowej „TARGET” w Suwałkach, w dniu 14 maja, odbyły się hufcowe eliminacje do IV Wojewódzkiego Turnieju Sportów Obronnych Młodzieży OHP „Sprawni jak żołnierze – 2019”.

Do eliminacji stanęło czterech uczestników, którzy zostali poddani sprawdzianowi strzeleckiemu z broni krótkiej. Strzelcy mieli do wyboru kilka modeli broni.Przed przystąpieniem do zawodów, instruktor prowadzący strzelanie udzielił zawodnikom instruktażu i omówił warunki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas obchodzenia się z bronią i w trakcie strzelania. Po zakończeniu części poświęconej bezpieczeństwu, zawodnicy rozpoczęli strzelanie na dystansie 15 metrów.

W zawodach strzeleckich wzięli udział: Klaudia Daniłowicz i Mateusz Kowalewski z II klasy Wielozawodowej Szkoły Branżowej I stopnia w Suwałkach, Damian Sztyc z I klasy tej samej szkoły oraz Oskar Kowalewicz z VIII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Suwałkach. Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i skupieniem podczas strzelania. Pierwsze miejsce z największą ilością punktów zajął Mateusz Kowalski, drugie miejsce zajęła Klaudia Daniłowicz, a trzecie miejsce Oskar Kowalewicz. Wymieniona trójka będzie reprezentowała Hufiec Pracy w Suwałkach na szczeblu wojewódzkim, gdzie miejmy nadzieję, także osiągnie wysokie wyniki.

Zadawalający jest fakt, że poza atmosferą współzawodnictwa widać było, że ta forma aktywności przypadła naszym uczestnikom do gustu i rozwiała ich obawy przed wzięciem broni do ręki. Finaliści otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Autor: Robert Piotrowski – wychowawca HP
Foto: Robert Maciejewski – wychowawca HP