Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W PROJEKCIE "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS"

BIAŁYSTOK: INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W PROJEKCIE "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS" W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

LOGO Fundusze Europejskie WER

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku trwają indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, które są pierwszą formą wsparcia w ramach kolejnej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem indywidualnych spotkań jest rozpoznanie potrzeb zawodowych i edukacyjnych uczestników projektu, a także zbadanie potencjału zawodowego każdego klienta: mocnych i słabych stron, zainteresowań, predyspozycji, umiejętności. Wspólnie z doradcą każdy uczestnik będzie mógł wykonać testy sprawdzające jego zdolności, zainteresowania, zaprojektuje swój rozwój zawodowy, tworząc Indywidualny Plan Działania. Na zakończenie zajęć doradca zawodowy opracuje szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędną do wyboru m.in. kursu zawodowego oraz pozostałych rekomendowanych form wsparcia w projekcie.

Kolejnym etapem w projekcie będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz grupowe warsztaty z doradcą zawodowym.

Autor: Anna Gryko – doradca zawodowy
Foto: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy