Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

KONKURS "MISTRZ WIEDZY O EUROPIE"

SUWAŁKI: KONKURS "MISTRZ WIEDZY O EUROPIE"

Edukacja europejska młodzieży jest ważnym elementem procesu wychowawczego realizowanego w Hufcu Pracy w Suwałkach. Głównym celem podejmowanych oddziaływań jest przygotowanie młodego człowieka do życia w zintegrowanej Europie, określenie miejsca i roli Polski w Europie oraz rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Część uczestników hufca doświadczyło już korzyści płynących z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej poprzez udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwietniu bieżącego roku, sześciu uczestników wzięło udział w projekcie „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych” współfinansowanym z programu Erasmus+.

Obchodzona w tym roku 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej była okazją do zorganizowania w dniu 14 maja Hufcowego Konkursu Wiedzy Europie i Unii Europejskiej. Uczestnicy, w formie testu, sprawdzali swoją wiedzę z historii integracji Europy, instytucji i symboli unijnych. Młodzież wykazała się dobrą znajomością tematyki europejskiej. Tytuł „Mistrza Wiedzy o Europie” zdobył Krzysztof Nowalski - uczeń klasy I Wielozawodowej Szkoły Branżowej I stopnia. Drugie miejsce przypadło Konradowi Gorlo, a trzecie Zuzannie Hulek z II klasy tej samej szkoły. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Autor: Jolanta Faszcza – st. wychowawca HP
Foto: Robert Maciejewski – st. wychowawca HP