Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

ŁAPY: KOMPETENCJE MIĘKKIE CZYLI CO PRACODAWCY CENIĄ NAJBARDZIEJ

ŁAPY: KOMPETENCJE MIĘKKIE, CZYLI CO PRACODAWCY CENIĄ NAJBARDZIEJ

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łapach, w dniu 10 maja, przeprowadził spotkanie z młodzieżą poszukującą pracy. Młodzi ludzie zastanawiali się nad rolą kompetencji miękkich. Czym one są? Dlaczego w obecnych czasach umiejętności miękkie wysuwają się na pierwszy plan w procesie rekrutacji pracowników?

Doradca zawodowy wytłumaczył młodzieży, że to właśnie umiejętności miękkie czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi, w skład ich wchodzą m.in.: zdolności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność pracy w grupie czy też autoprezentacja. Prowadząca zajęcia zaznaczyła, że chcąc rozwijać w sobie umiejętności miękkie, trzeba je najpierw poddać dogłębnej analizie i ocenie. Dlatego warto zastanowić się w czym jesteśmy dobrzy, z czym mamy problem, a do czego predyspozycje. Na tej podstawie powinniśmy zacząć pracę nad rozwojem swoich zdolności interpersonalnych.

W celu lepszego zrozumienia tematu bardzo pomocna okazała się projekcja filmu pt. „Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej”, zaś w formie rekapitulacji wtórnej, ćwiczenia aktywizujące. Młodzież analizowała przykładowe ogłoszenia o pracę, wyszukując przy tym ukrytych pojęć związanych z wymogami pracodawców.

Młodzi ludzie zrozumieli, że rozwój umiejętności miękkich to proces, który wymaga zaangażowania i praktycznie nigdy się nie kończy, możemy je szkolić nieustająco. A efekty tej pracy mogą nam przynieść wiele korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Autor, Foto: Ewa Porowska-Piekut – doradca zawodowy MCK Łapy