Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W HUFCU PRACY

BIAŁYSTOK: SPOTKANIE REKRUTACYJNO-PROMOCYJNE W HUFCU PRACY

W siedzibie Hufca Pracy w Białymstoku, w dniu 10 maja, odbyło się spotkanie rekrutacyjno-promocyjne, na które zaproszeni zostali: dyrektor ZSZ nr 5 z pedagogiem, pracownicy socjalni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz przedstawiciele kuratorów sądowych.

Prowadzącym spotkanie była komendant Hufca, która po przywitaniu gości i przedstawieniu programu spotkania, omówiła zakres działalności jednostki. Następnie, w świetle zrealizowanych przedsięwzięć i osiągnieć, zaprezentowała ofertę rekrutacyjną na nowy rok szkolny 2019/2020.

Kolejnym prelegentem był główny partner Hufca - dyrektor ZSZ nr 5 w Białymstoku pani Izabela Popławska. Na mocy zawieranych porozumień, w Zespole tym kształcenie ogólne realizują uczestnicy Hufca, uczący się w Branżowej Szkole I Stopnia w klasach wielozawodowych. Posiłkując się prezentacjami, pani dyrektor, wspólnie z pedagogiem szkolnym, dopełniły oferty rekrutacyjnej o inne kierunki kształcenia dostępne dla potencjalnych kandydatów.
Zebrani z uwagą słuchali wstąpień i zadeklarowali swoją pomoc w rekrutacji. Przyznali, że – w ich ocenie – oferta jest niezwykle atrakcyjna, ale szkolnictwo zawodowe niestety w dalszym ciągu, nie cieszy popularnością na jaką zasługuje.

Autor: Jolanta Powichrowska – Komendant HP
Foto: Dorota Engman, Katarzyna Kruszewska – wychowawcy HP