Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.11.2019

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.11.2019

zapytanie ofertowe

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty