Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.11.2019

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.11.2019

zapytanie ofertowe

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty