Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa - Warsztaty ze stylistą w zakresie kreowania wizerunku, obejmująca zakup stroju, zakończona metamorfozą, dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - postępowanie PWK.POA.ZP.271.2.2019

ogłoszenie o zamówieniu

protokół z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia