Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa - Warsztaty ze stylistą w zakresie kreowania wizerunku dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - postępowanie PWK.POA.ZP.271.2.2019

ogłoszenie o zamówieniu