Przejdź do treści
REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY 2019 W AUGUSTOWIE

REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY 2019 W AUGUSTOWIE

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym 12 kwietnia br. odbyły się XXI Targi Szkół Wyższych – Regionalne Targi Kariery i Pracy 2019. Organizatorami imprezy były: Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne. Oficjalnego otwarcia targów dokonał dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, pan Grzegorz Augusewicz oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, pani Elżbieta Augustynowicz.

Adresatami spotkania była młodzież ucząca się, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, potrzebujące wsparcia w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Targi miały na celu przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych, ofert pracy, informacji na temat aktywizacji zawodowej i społecznej. Na specjalnie przygotowanych stoiskach swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe, szkoły policealne, pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz służby mundurowe. Asystent EURES udzielał informacji na temat sytuacji na rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Równocześnie odbyła się konferencja pt. „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego”.

Targi były doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wsparcia osób poszukujących zatrudnienia, młodzieży uczącej się w wejściu na rynek pracy oraz wsparciem dla maturzystów w wyborze uczelni i kierunków studiów.

Autor: Ilona Szamatowicz - pośrednik pracy
Fot.: Ilona Szamatowicz, Jerzy Stankiewicz – Nauczyciel ACE