Przejdź do treści
BIAŁYSTOK: WIZYTA MONITORUJĄCA STAŻ W BRANDENBURGU

BIAŁYSTOK: WIZYTA MONITORUJĄCA STAŻ W BRANDENBURGU

Logotyp Erasmus+ oraz OHP

W dniach 1-4 kwietnia 2019 r. koordynator projektu, Elżbieta Andraka odbyła wizytę monitorującą zagraniczne staże zawodowe podopiecznych Podlaskiej WK OHP w ramach projektu „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych”. Jej celem było sprawdzenie prawidłowości przebiegu stażu, warunków mieszkaniowych i żywieniowych uczestników projektu oraz kontrola realizacji programu kulturowego.

W czasie wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji partnerskiej: codzienne z panią Cariną Bischoff oraz z panem Michaelem Ritterem podczas jego wizyty w Brandenburgu.

W Brandenburgu, do którego pojechali uczestnicy projektu, realizowana jest trzecia, ostatnia dwutygodniowa mobilność zaplanowana w projekcie. Obecni stażyści to 18-osobowa grupa podopiecznych Hufca Pracy w Kolnie, Hufca Pracy w Suwałkach i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i mechanik monter.

Opiekę nad uczniami sprawują: pani Jolanta Faszcza z HP Suwałki oraz pani Dorota Nicewicz z HP Kolno. Wychowawcy którzy towarzyszą uczestnikom w trakcie pobytu w Niemczech czuwają nad ich bezpieczeństwem oraz nad prawidłową realizacją projektu.

W trakcie wizyty monitorującej, obok omówienia przebiegu stażu, dokonano kontroli dzienniczków praktyk i odbyły się spotkania z uczestnikami stażu i opiekunkami młodzieży. W trakcie tych spotkań młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy. Zapoznano się również z opinią wychowawców i instruktora niemieckiego, które to osoby miały okazję poznać uczestników bliżej, obserwowały relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych.

Autor, fot. Elżbieta Andraka, koordynator projektu