Przejdź do treści
„BEZPIECZNIE OD STARTU” - KONKURS W BIAŁYMSTOKU

„BEZPIECZNIE OD STARTU” - KONKURS W BIAŁYMSTOKU

11 kwietnia 2019 r. ośmioro uczestników Hufca Pracy w Białymstoku wzięło udział w regionalnym etapie XIX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Jego organizatorem była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku przy współpracy Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć pisemnie na 40 pytań testowych dotyczących: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po analizie odpowiedzi wyłoniono 6 najlepszych osób, które przystąpiły do drugiej – ustnej części konkursu. Wśród nich znalazło się dwóch uczestników jednostki, tj. Maria Magdalena Stary i Tomasz Tekień. W końcowej ocenie Komisji Konkursowej zajęli oni II i V.

Laureatka II miejsca Maria Magdalena Stary została zakwalifikowana do ogólnopolskiego etapu konkursu, który odbędzie się 22 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześć najlepszych osób otrzymało również bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, tj. tablety, bezprzewodowe słuchawki oraz karty podarunkowe.

Autor, fot.: wychowawca HP – Dorota Engman