Przejdź do treści
ZAMBRÓW: „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ”

ZAMBRÓW: „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ”

18 marca i 9 kwietnia br. Hufiec Pracy w Zambrowie zorganizował dla uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Podstawowej z kl. III Gimnazjum konkursy plastyczne po hasłem „Uzależnienia – nie bądź obojętny!”.
Głównym celem zajęć była ochrona uczniów przed rozpoczęciem zażywania alkoholu, uświadomienie, że alkohol to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogów. Wychodząc z założenia, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych, promowaliśmy zdrowy styl życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

Uczniowie mieli za zadanie wykonanie projektów prac plastycznych promujących zachowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Przewidujemy, iż realizacja powyższych zajęć dostarczyła uczestnikom informacji i doświadczeń sprzyjających lepszemu rozumieniu siebie, budowaniu dobrych relacji z innymi i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach bez sięgania w przyszłości po alkohol i inne środki odurzające.

Najciekawsze plakaty wykonali: I miejsce Karolina Świerczyńska oraz Paweł Radziejewski z klasy I BS, II miejsce Sylwia Bednarek – kl. III ZSZ, III miejsce Klaudia Ogórkowska oraz Klaudia Orzechowska z kl. I BS. Zwycięzcom gratulujemy.

Autor, fot.: Ewa Fabiańska – st. wychowawca HP Zambrów