Przejdź do treści
HAJNÓWKA: SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

HAJNÓWKA: SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

LOGO Fundusze Europejskie WER

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 kwietnia doradca zawodowy MCK w Hajnówce rozpoczął spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, które potrwają do 25 kwietnia br. W trakcie porad beneficjenci będą mieli okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony.

Dzięki spotkaniom indywidualnym prowadząca zapozna się z potrzebami uczestników. Młodzież zostanie skierowana na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl grupowych zajęć. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia.

Autor, fot.: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy