Przejdź do treści
LOKALNY KONKURS „NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE – FRYZJER” W ŁOMŻY

LOKALNY KONKURS „NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE – FRYZJER” W ŁOMŻY

W Centrum Fryzjerskim przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży został przeprowadzony lokalny konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie – fryzjer 2019”. 13 marca br. w rywalizacji udział wzięło 5 uczennic z klasy III ZSZ. Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności zawodowych oraz poziomu wiedzy uczestniczek, przygotowanie do zewnętrznych egzaminów zawodowych a także wyłonienie najlepszej reprezentantki hufca, która wzięłaby udział w wojewódzkim etapie.

Rywalizację przeprowadzono w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Test wiedzy składał się z 20 pytań, z których można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Największą liczbę punktów uzyskały Czarkowska Natalia i Kordal Milena. Drugie miejsce zajęły ex aequo Pianka Sylwia i Plona Justyna, trzecie miejsce przypadło Natalii Grzenieckiej.

Zadaniem konkursowym w części praktycznej było przygotowanie fryzury pod hasłem „Fryzura jak z bajki”. Na wykonanie zadania dziewczęta miały 90 minut. Komisja oceniała czynności i kryteria wykonania zadania, tj. planowanie, organizowanie stanowiska pracy, wykonanie upięcia oraz zaprezentowanie zadania. Poziom był bardzo wyrównany. Uczestniczki wykorzystały bardzo ciekawe techniki upinania włosów oraz wykończenia fryzury według własnej inwencji.

Po wykonaniu zadania komisja podsumowała punkty z części praktycznej i teoretycznej oraz ogłosiła wyniki konkursu. I miejsce – zdobyła Natalia Grzeniecka, II miejsce przypadło Sylwii Pianka, natomiast III miejsce zdobyła Milena Kordal.

Natalia Grzeniecka będzie reprezentowała Zespół Szkół im. St. Staszica i hufiec na wojewódzkim etapie konkursu, który odbędzie się już 19 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.

Autor, fot.: Aneta Zielińska – wychowawca HP w Łomży