Przejdź do treści
BIELSK PODLASKI: TRUDNA SZTUKA PODEJMOWANIA DECYZJI ZAWODOWYCH

BIELSK PODLASKI: TRUDNA SZTUKA PODEJMOWANIA DECYZJI ZAWODOWYCH

Każdy z nas w trakcie całego swojego życia podejmuje szereg różnych decyzji. Najczęściej dotyczą one błahych spraw. Czasami bywa bywa też i tak, że od naszych decyzji zależy los nas samych oraz innych osób z naszego najbliższego otoczenia. Jednymi z ważniejszych decyzji, przed którymi stają młodzi ludzie są te dotyczące świadomego wyboru własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ich podejmowanie wymaga określonych umiejętności i wiedzy. Dlatego też 12 marca 2019 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z uczniami ostatnich klas ze Szkoły Podstawowej w Strabli. W trakcie zajęć doradca starał się pomóc młodzieży w określeniu obszaru ich zainteresowań związanych z wyborem ścieżki kształcenia i zawodu. W tym celu przeprowadzone zostały: „Ankieta skłonności zawodowych” oraz test „Profil zainteresowań zawodowych”, które umożliwiły młodzieży poznanie własnych zainteresowań, preferencji, predyspozycji i uzdolnień zawodowych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach ich uczestnicy mieli możliwość określenia mocnych stron swojej osobowości oraz poznania głównych motywów decydujących o wyborze kierunków dalszego kształcenia i czynników wpływających na powodzenie w wykonywaniu przyszłego zawodu. Podczas spotkania doradca zawodowy poruszył również tematy związane ze specyfiką lokalnego rynku pracy, z zawodami przyszłości oraz perspektywicznymi kierunkami kształcenia, a także ofertami edukacyjnymi lokalnych szkół ponadgimnazjalnych, regionalnych uczelni i szkół wyższych.

Na koniec doradca podziękował uczestnikom za aktywny udział w zajęciach oraz życzył im podejmowania wyłącznie trafnych decyzji związanych z planowaniem własnej przyszłości oraz kariery zawodowej.

Autor, fot.: Andrzej Krasowski, doradca zawodowy