Przejdź do treści
DOKUMENTY APLIKACYJNE W ŁOMŻY

DOKUMENTY APLIKACYJNE W ŁOMŻY

7 lutego 2019 r. uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie klasy IIA BS I stopnia ZDZ uczestniczyli w spotkaniu z pośrednikami pracy z CEiPM w Łomży. Tematem było poprawne sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami przygotowywania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego. W kolejnej części zajęć prowadzące ćwiczyły z młodzieżą umiejętność sporządzania tychże dokumentów. Następnie zapoznały uczniów klasy drugiej z zasadami przeprowadzania i uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych, zapoznały z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz sposobami odpowiedzi.

Na zakończenie zajęć pośrednik pracy przedstawił młodzieży oferty pracy krajowej i zagranicznej oraz przekazał ulotki na temat tego, jak poruszać się po rynku pracy.

Autor, fot.: Marzena Pachucka wychowawca w HP w Łomży