Przejdź do treści
ZAJĘCIA Z KOLNEŃSKIMI GIMNAZJALISTAMI

ZAJĘCIA Z KOLNEŃSKIMI GIMNAZJALISTAMI

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie przeprowadził szereg spotkań z kolneńskimi gimnazjalistami. Tematem zajęć było określanie swoich zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży wagi znajomości samych siebie, ukazanie uczniom roli predyspozycji zawodowych w wyborze zawodu, planowaniu kariery zawodowej, sprawności i satysfakcji z wykonywanych określonych profesji. Doradca zaproponował testy i ćwiczenia, które miały za zadanie uzmysłowienie uczestnikom cech osobistych mających odniesienie do przyszłej pracy. Młodzież podczas wykładu dowiedziała się, że nieodpowiedni wybór drogi zawodowej rodzi rozczarowania, znudzenie, życie w napięciu. W pracy zawodowej ludzie źle znoszą zarówno nadmierne wymagania jak i brak bodźców.

Doradca zawodowy podkreślił, że podejmując decyzje edukacyjne i zawodowe warto podjąć refleksję nad własnymi predyspozycjami i pewnymi wymogami świata pracy. Wiedza uzyskana podczas zajęć ułatwi młodzieży decydowanie o wyborze kierunku kształcenia i świadomego planowania własnej drogi kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami, a także umożliwi rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na otwartym rynku pracy.

Autor, fot.: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy