Przejdź do treści
SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z POŚREDNIKIEM PRACY W ZAMBROWIE

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z POŚREDNIKIEM PRACY W ZAMBROWIE

6 lutego 2019 r. pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, przeprowadził porady indywidualne z młodzieżą uczącą się, bezrobotną oraz poszukującą pracy. Celem spotkań było uzyskanie przez osoby zainteresowane pomocy w zakresie poruszania się po lokalnym rynku pracy. Pośrednik pracy wspólnie z osobami korzystającymi z porady określił ich problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W czasie spotkania omawiane były takie zagadnienia, jak: analiza dotychczas podejmowanych działań w celu zdobycia zatrudnienia, poprawność sporządzanych dokumentów aplikacyjnych, przybliżenie procesu rekrutacyjnego oraz zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Młodzi ludzie zostali poinformowani o formach pomocy oferowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery, z których mogą korzystać. Działania MCK skierowane są głównie do młodzieży bezrobotnej, uczącej się oraz studentów, którzy pragną przeznaczyć czas wolny na pracę, a także zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

Wszystkim uczestnikom spotkania przekazane zostały materiały informacyjne i promocyjne o usługach MCK w Zambrowie.

Na zakończenie każdy wypełnił formularz zgłoszeniowy, niezbędny do tego, aby zarejestrować się w bazie osób poszukujących zatrudnienia i mieć dostęp do aktualnych ofert pracy.

Autor, fot.: Agnieszka Masiejczyk - pośrednik pracy MCK w Zambrowie